• Dansk
  • English
  • Deutsch

Idérige smuglere

Smugleri var udbredt i grænseegnen, og smuglerne brugte både list og bestikkelse.

På begge sider af Kongeåen boede medlemmer af Thomsen-familien. Thomas Thomsen var kromand i Skodborg og medlem af den slesvigske stænderforsamling. En af hans brødre, Peder Thomsen, var kromand i Vejen og medlem af stænderforsamlingen i Viborg.

Thomas Thomsen havde et brændevinsbrænderi, og han smuglede ofte brændevin over grænsen til sin bror i Vejen. Det foregik i en dobbeltbundet vogn, som han brugte, når han hentede tørv i Vejen Mose. Ladet blev fyldt med tørv, mens der i dobbeltbunden lå en blikbeholder med brændevin til broren.

Smugleriet gik fint et stykke tid, men på et tidspunkt blev det dog opdaget.

Smuglede med toldernes egne heste
Engang indbød Thomas Thomsen toldkontrolløren, hans assistent og grænsebetjentene til fødselsdagsfest. De kom kørende fra Foldingbro og Skodborghus og blev beværtet efter alle kunstens regler.

Mens gæsterne festede, blev Thomas Thomsens vogne med smuglergods spændt bag toldpersonalets heste. Hestene trak smuglergodset over grænsen, der jo i dagens anledning var ubevogtet.

Da toldpersonalet ville af sted ud på natten, undrede de sig dog over, at deres heste svedte så voldsomt. Thomas Thomsen forklarede, at hestene jo også havde været til gilde i den lune stald.

Sted: Skodborg
Kilde: P. Eliassen. Kongeåen eller den gamle grænse. 1926.


Masser af smuglergods passerede grænsen langs Kongeåen.