• Dansk
  • English
  • Deutsch

Flygtede over Kongeåen

Peter Jørgensen fra Foldingbro fortæller om unge mænds flugt fra Første Verdenskrig.


– Min fars to år ældre storebror gjorde i tre år tjeneste som tysk soldat under Første Verdenskrig. Han fortalte, hvordan han og en kammerat under krigen sprang fra skyttegrav til skyttegrav, mens kuglerne sprang omkring dem.

– I lang tid var min farbror og hans kammerat faktisk de eneste to fra delingen, der var tilbage. På et tidspunkt sprang min farbror ned i en skyttegrav og kort efter dumpede kammeraten ned ved siden af. ”Vi klarede den lige en gang til,” sagde min farbror. Kammeraten svarede ikke, han var blevet dræbt.

– Under en orlov flygtede min farbror over Kongeåen og undgik dermed yderligere krigstjeneste.

Gik gennem åen i nattemørket
– Jeg havde tre morbrødre, og de to havde alderen til at blive indkaldt som tyske soldater under Første Verdenskrig. De ønskede ikke at kæmpe for tyskerne og bestemte sig for at flygte over Kongeåen.

– Flugten foregik vest for Foldingbro ved en ejendom med skov og høje skrænter ned til Kongeåen. Folkene på ejendommen havde ført mange dansksindede over Kongeåen i de mørke aften- og nattetimer. De kendte gendarmernes vagtplan, men de kendte også både de flinkeste gendarmer, og de gendarmer, der var nemme at bestikke.

– Når der var fri bane, skulle mine morbrødre gå gennem en lille skov og hen til skrænten ved åen. Her skulle de lade sig glide ned ad skrænten og ud i åen. De skulle vade gennem åen og videre hen over engen på den anden side.

– Da de var ovre på den anden side i god behold, gik de op på en lille høj, hvorfra de signalerede med en lygte til deres mor, som stod hjemme ved gården. Hun sendte signal tilbage om, at der var fri bane. Flugten var lykkes.

Sted: Kongeåen vest for Foldingbro
Kilde: Peter Jørgensen, Foldingbro.
Foto: Lintrup Lokalhistoriske Arkiv