• Dansk
 • English
 • Deutsch

Regler for sejlads på Kongeåen

 • Du må sejle på Kongeåen fra den 15. maj til den 31. december.
 • Du må sejle på åen fra solopgang til solnedgang. 
 • Du må kun gå i land på private arealer efter aftale med ejeren. 
 • Du må kun sejle mod strømmen på strækningen vest for Jedsted Mølle.
 • Pas godt på dyre- og plantelivet langs åen
 • Gør ikke skade på åens bund og brinker. 
 • Sejl aldrig ind i rørskovene.
 • Undgå støjende adfærd. 
 • Sejlads med sammenbundne kanoer er forbudt.
 • Kast ikke affald i naturen. 
 
Institutioner 
Institutioner, foreninger og klubber i Esbjerg, Varde, Vejen og Billund Kommuner skal udvendigt på begge sider af deres egne kanoer have et tydeligt mærke med institutionens navn og hjemsted. Institutionsfartøjer skal registreres, og de må ikke udlejes.