• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kongeåslusen til Vilslev

Ruten er 7,5 km.

Kort - fra Kongeåslusen til Vilslev. Kortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort10.

Kongeåstien starter ved Kongeåslusen, du skal gå mod syd ad vejen og herefter mod Vilslev.

Ved Kongeåslusen er der en shelterplads der ikke har rindende vand, men der er mulighed for overnatning i det fri, og der er toilet og bålplads på stedet.

Du kan parkere din bil både ved Kongeåslusen og i Vilslev ved shelterpladsen. 

Marsken
På vandreturen ind til Vilslev, går du i det særegne marsklandskab. Marsklandskabet er præget af inddigede marskarealer der består af udstrakte og flade landbrugsarealer, der mod vest afgrænses af digerne og mod øst af geest-randen.

Vilslev
Lige før shelterpladsen kommer du til landsbyen Vilslev som er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Sammen med spanget over åen og kirken er landsbyen Vilslev udpeget til kulturmiljø. Det vil sige, at landsbyen afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling. Vilslev ligger på geestranden, hævet over marsken, og er et smukt eksempel på bebyggelsen langs Vadehavet.

 Landsbyen har let slyngede gader med enfamiliehuse, husmandssteder og tre- og firlængede gårde mellem hinanden. Gårdene er velholdte og velbevarede, og Vilslev er en af de få landsbyer, som ikke har et erhvervsområde, og hvor de nyere parcelhuse passer ind i landsbymiljøet.

 Her er mange fine, gamle haver, og mellem bygningerne er der udsigt til marsken. Vilslev har på den måde bevaret sit særpræg som landsby med tæt kontakt til det åbne landskab.