• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kloppenborg og kongehuset

Hans Diderik Kloppenborg var en storbonde med selvfølelsen i orden. Han kendte Frederik den Syvende, men gik ikke så højt op i etiketten ved hoffet.
 
 
Ejeren af Bejstrupgård, Hans Diderik Kloppenborg, havde selvtilliden i orden. Han var ven med Kong Frederik den Syvende, men da han en dag ville besøge kongen blev han afvist af hoffets adjudanter og sekretærer. Han kunne ikke bare sådan uden videre få audiens hos kongen.
 
Kloppenborg havde ikke for vane at lade andre fortælle, hvad han skulle og ikke skulle, så han protesterede højlydt. Kongen hørte ham og bød ham ind med ordene: 
 
– Ak bevar os, Kloppenborg, er det dig, jamen kom dog ind!
 
– Jo, Deres Majestæt, men det er jo netop, hvad æ’ gerne vil! Men de her knejt’ vil jo int’ la’ mæ kom ind, svarede Kloppenborg.
 
 
Nægtede at skåle for kongen
Til en middag i det preussiske landsråd blev der udbragt en skål for den preussiske konge. Middagsgæsterne rejste sig høfligt, men én blev siddende og skålede ikke. Det var Hans Diderik Kloppenborg.
 
En af de andre gæster gjorde ham diskret opmærksom på, at en skål for kongen hørte sig til. Det rørte dog ikke Kloppenborg.
 
– Æ kinner ham it”, sagde han brysk og lod glasset stå.
 
 
Barnebarnet og kejseren
Hans Diderik Kloppenborgs barnebarn var opkaldt efter bedstefaren, dog med tilføjelsen Skrumsager. 
 
Barnebarnet gjorde tjeneste i regiment Garde du Corps, en slags livgarde til hest. Da kejser Wilhelm på et tidspunkt var ude at inspicere regimentet, ønskede han at se regimentets flotteste soldat.
 
Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager var en stor og kraftig mand, og han blev kaldt frem som regimentets flotteste kriger. Kejseren spurgte, hvor han kom fra og havde sikkert regnet med, at Kloppenborg-Skrumsager ville svare, at han var slesviger. Men Kloppenborg-Skrumsager svarede uden at blinke og med høj røst: 
 
– Ich bin ein Däne aus Nordschleswig!
 
Det havde kejseren, så vidt vides, ingen kommentarer til.
 
 
 
Sted: Bejstrupgård i Københoved
Kilder: Avisartikler og bogen Midtsønderjylland af H.E. Sørensen, 1984.