• Dansk
  • English
  • Deutsch

Mindestenen ved Skodborghus

HER STOD I SEKS AARHUNDREDER DET KONGELIGE SLOT SKODBORGHUS

Sådan lyder inskriptionen på mindestenen ved Skodborghus. Mindestenen er skabt af Niels Hansen Jacobsen af gamle munkesten og granitkvadre fra Skodborghus, og den blev indviet den 28. august 1932

Skodborghus blev anlagt i 1200-tallet, og borgen har gennem tiderne spillet en vigtig rolle i områdets historie. Den har blandt andet fungeret som kongeligt jagtslot, og i 1500-tallet var den et vigtigt toldsted for studehandelen ad Hærvejen.

Senere ændrede Skodborghus status fra kongeligt slot til almindelig herregård. 

Mindestenen er rejst af Historisk Samfund for Ribe Amt, Historisk Samfund for Vejle Amt, Skibelundforeningen, Vejen Sogneråd, Vejen Borgerforening og Skodborg Sogneråd.

Læs mere om middelalderborgen Skodborghus og om Skodborghus i nyere tider.
Læs en række smuglerhistorier.