• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kanonstillingen ved Dover

Gudrun-stillingen fra Anden Verdenskrig

Efter invasionen i Normandiet frygtede tyskerne en allieret invasion i Jylland. I august 1944 begyndte de derfor at anlægge tre forsvarsstillinger i form af pansergrave på tværs af Sydjylland. I løbet af efterår og vinter 1944 og forår 1945 blev arbejdet udført af krigsfanger, tyske arbejdere og soldater, medlemmer af det tyske mindretal og danske entreprenører. Nogle af de russiske krigsfanger, der arbejdede på pansergravene sov i barakker ved Sønderskov Mølle.

De tre forsvarsstillinger i Danmark fik navnene Brunhild, Gudrun og Kriemhild fra Wagners opera Nibelungens Ring. Gudrun-stillingen var den mellemste forsvarsstilling og gik fra Kolding til vestkysten nord for Ribe. Stillingen løb langs med Lille Å, Gesten Å og Kongeåen.

Stillingen bestod af pansergrave, der var fem meter brede og tre meter dybe. De skulle stoppe tanks. Der var også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingevær, mortér og kanon. Her ved Dover ville en kanon have deltaget i forsvaret af Tyskland, hvis der var opstået kamp. Det skete ikke. I april 1945 vendte tyskerne fronten mod syd og flyttede næsten alt udstyr fra Gudrun-stillingen til Kriemhild-stillingen sydpå.

Efter krigen rejste ejeren af den nærliggende gård Marienlyst en mindesten med indskrifterne ”Tysk Skanse 1944” og ”Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse”.

Gravpladser fra oldtiden

Tæt ved kanonstillingen har Haderslev Museum udgravet dele af to gravpladser. Fra ældre romersk jernalder, 0 til 200 e.Kr., stammer otte fornemt dekorerede urner med et rigt gravudstyr samt nogle jordfæstegrave. Gravpladsen har hørt til en landsby, der lå et sted i nærheden. Desuden er der udgravet to jordfæstegrave fra vikingetiden, nærmere bestemt 900-tallet. Heraf har den ene været en såkaldt kammergrav, hvor den døde lå begravet i et træbygget kammer. Ingen af gravpladserne er totalundersøgte.

Umiddelbart vest for landevejen mellem Foldingbro og Rødding, lige nord for efterskolen, lå Dover Kirke. Den blev opført i slutningen af 1100-tallet og sandsynligvis nedrevet, efter at pesten har taget livet af en stor del af befolkningen i 1350-52.