• Dansk
  • English
  • Deutsch

Moser og kær

- rigkær og fattigkær
 
Fugtige naturområder som moser og kær deler man op i forskellige naturtyper. 
 
Naturtypen afhænger af, hvor meget kalk, der er i jordbunden. Mængden af kalk har nemlig betydning for jordens surhedsgrad og dermed for, hvilke planter der kan gro i området. 
 
Plantesamfundene i de forskellige naturtyper kan være meget forskellige, og nogle arter findes kun i én bestemt naturtype. Andre arter er mere robuste og kan vokse i flere forskellige naturtyper. 
 
Kærområder med meget kalk er ofte levested for mange plantearter. De kaldes derfor rigkær. Moser uden kalk har færre plantearter og kaldes derfor fattigkær
 
Mellemformer mellem de to naturtyper kaldes overgangs-rigkær og overgangs-fattigkær.