• Dansk
  • English
  • Deutsch

Stalling

Thymallus thymallus
  
Stalling er en fisk i laksefamilien. Den er let genkendelig på sin lange og høje rygfinne. Den trives bedst i koldt og iltrigt vand. Den lever hovedsaglig af plankton, insekter og små krebsdyr. 
 
Stallingen er en god spisefisk, som bør tilberedes lige efter fangsten, fordi kødet hurtigt bliver ødelagt. Dens latinske navn stammer fra det græske ord for timianduft, fordi en friskfanget stalling ofte dufter af timian.
 
Stallingen gyder i april og maj. I den periode er vandføringen stabil og vandtemperaturen høj. Derfor skal æggene kun ligge en måned i gruslaget, før de klækker. 
 
Tyndt gruslag
Stallingens æg klistrer sig fast til stenene. Det betyder, at stallingen kun behøver et gruslag på fem centimeter, for at gydningen lykkes.
 
Stallingens yngel spreder sig flere kilometer nedstrøms, umiddelbart efter de er svømmet frem fra gydebanken. Det betyder, at stallingen hurtigt kan sprede sig til hele vandløbet.
 
 
Fakta om stallingen
 
Udbredelse i Kongeåen: Forholdsvis sjælden. Findes i hovedløbet og større tilløb.
 
Vægt: Største danske stalling 1.4 kg. Fanget i Ålested Å i 1984
 
Alder: Sjældent mere end 4 år gamle, men kan blive ældre.