• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hare

 - Populær blandt børn og jægere

 

Haren er nok et af de dyr, der mest populært hos børn. Haren ligner en kanin, og ser lidt kær og nuttet ud. Derudover er haren også er kendt som påskeharen, der kommer med påskeæg til børnene. I mange børnesange er den søde hare, på flugt fra jægeren, der er mere interesseret i at få haren til middagsmad.

 

Hare

 

Spiser maden to gange

Haren lever af vilde planter, ligesom køerne. Køer tygger drøv ved at gylpe maden op og tygge den igen. Haren gør næsten det samme. De planter haren spiser bliver nedbrudt af mikroorganismer i blindtarmen. Haren laver nogle små lorte, som den hurtigt spiser igen. I de friske lorte findes både planterester samt proteiner og vitaminer fra de mikroorganismer, der nedbryder planterne.

 

Hannerne kæmper om hunnen

Om foråret parrer haren sig. Hannerne kæmper om en hun ved en ret voldsom boksekamp, hvor to hanner bokser med forpoterne og sparker med bagbenene. De kan også kradse hinanden så hårtotterne flyver rundt. En harehan kan godt parre sig med flere hunner.Harebestanden er gået meget tilbage de senere år, hvilket primært skyldes, at mange unger ikke overlever det første år. Nogle årsager kan være prædation fra ræve eller manglende føde af græs og vilde ukrudtsplanter. Der er også mange harer, der bliver dræbt i trafikken.

 

Harekillingen gemmer sig i græsset

Harens pels er gråbrun og den giver god camouflage, når haren ligger på jorden. Harens killinger ligger i en fordybning i jorden. Finder man en harekilling i græsset, kan man godt tro, den er blevet forladt af sin mor. Det er den sjældent. Moderen gemmer sig på afstand af ungen for ikke at lokke rovdyr til. Kun en gang i døgnet får ungen mad.

 

Hare spor

Harens spor har et karakteristisk mønster af forben og bagben. Når den løber, vil de lange bagben afsætte spor foran forbenenes spor. Forbenenes spor er ægformede, hvor bagbenenes spor kan være mere aflange.

 

Hare ekskrementer

Harens lorte er runde kugler på 1-2 cm i diameter. De er gulbrune, og man kan tydeligt se, at de består af små stumper plantefibre.

 

Fakta: Haren er 60-70 cm lang og vejer ca. 4 kg. Den har en brun pels, der falder godt i med omgivelserne. Den bruger de store øjne og ører til at holde øje med fjender og dens lange bagben giver den en fart på op til 80 km. i timen, når den flygter fra et rovdyr. Den lever af græs og vilde planter, og er udbredt i hele landet. Bestanden er halveret de senere år.

 

Hare