• Dansk
  • English
  • Deutsch

Mosegris

 - Hverken en gris eller en rotte men ”kæmpemus”

 

Trods navnet er mosegrisen ikke nogen gris, og den er heller ikke en vandrotte, som mange tror. Mosegrisen er i familie med markmusen og er en ”kæmpemus”, der kan veje 4-6 gange så meget som markmusen. Den lever ofte nær vådområder, hvor den f.eks. kan grave sin hule i brinken langs søer, damme, grøfter og vandløb. Den er en god svømmer, og svømmer gerne rundt i tæt vegetation for at finde føde. Den spiser græs, urter, rødder, frø og frugter, og også smådyr og snegle.

 

Yngler som kaniner

Man kan godt sige, at mosegrise ”yngler som kaniner”. I løbet af et år kan den få 5 kuld med op til 5-8 unger i hvert kuld. Ungerne dier kun i 3 uger, og unger af det første kuld kan nå at blive kønsmodne og yngle samme år, de er født. Mosegrisen bliver ikke særlig gammel, de fleste dør eller bliver spist inden de er to år. Mosegrisen er bytte for både ræve, hejrer og rovfugle. Dens værste fjende er lækatten, der kan forfølge mosegrisen ned i dens hule.

 

Mosegris grav

 

Haveejerens skræk

Ligesom en muldvarp, kan mosegrisen gøre skade i haven. Den graver lange gange lige under jordoverfladen, og kan også lave muldskud. Mosegrisens muldskud kan kendes fra muldvarpens ved at de er omgivet af 6-8 cm. store huller. Mosegrisen kan gøre skade på havens træer, buske og stauder. Den er særlig glad for at spise rødderne af frugttræer, der ikke kan overleve mosegrisens angreb. Særligt i frugtplantager, kan mosegrisen være et alvorligt skadedyr.

 

Spor

Mosegrisens fodspor ligner store musespor.Man opdager mest mosegrisen, når man ser deres gange og muldskud. Hvis man går langs et vandløb, kan man nogle gange høre et plump, når mosegrisen hopper i vandet.

 

Fakta:En mosegris vejer 200-300 gram, og kroppen er ca. 12-20 cm, mens halen er omkring 10-15 cm lang. Hovedet er afrundet i formen, og ørerne er små. Som andre gnavere, har den store fortænder, der vokser hele livet. Den tykke pels er mørkebrun på oversiden, mens den på undersiden er gråhvid eller lysebrun. Mosegrisen er udbredt i hele landet og kan leve både i fugtige og tørre områder. Opfattes som et skadedyr i private haver.

Mosegris