• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kongeåen som transportvej

Kongeåen var ikke bare en grænse på tværs af Jylland. Den var også en transportvej, som forbandt havet med indlandet og egnen med verden. Arkæologiske fund viser, at Kongeåen spillede en vigtig rolle i forhold transport og handel før i tiden. Det gælder ikke mindst ved Gredstedbro. 
 
Da Kongeåen skulle rettes ud i 1945 fandt arbejderne resterne af et stort skib fra 600-tallet. Enkelte stykker blev knækket af og afleveret til Museet i Ribe, mens resten af skibet blev liggende. Desværre blev det aldrig præcist noteret, hvor fundet blev gjort, og skønt arkæologer har ledt efter skibet adskillige gange siden, er det ikke genfundet. 
 
Skibe fra 600-tallet er ellers meget sjældne og kendes kun i en håndfuld fund fra hele Nordeuropa.
 
Gravplads fra jernalderen
Gredstedbro markerer formentlig grænsen for, hvor langt op ad Kongeåen, større skibe kunne sejle. Derfor er det næppe et tilfælde, at der lige øst for skibet er fundet den måske rigeste gravplads fra romersk jernalder i Jylland. Samme sted er der fundet en skibsgrav. Så der er ingen tvivl om den maritime forbindelse ved vadestedet Gredstedbro.
 
Både Gredstedbroskibet og Brokærfundet kan ses på Museet Ribes Vikinger.
 
Gravhøje viser transportveje
Længere oppe ad åen ser vi også antydninger af, at åen har været en vigtig transportvej. I slutningen af stenalderen og især i ældre bronzealder byggede man tusindvis af store gravhøje over hele landet. De blev rejst for samfundets mest betydningsfulde mennesker, og var en måde at demonstrere magt. 
 
Højene blev lagt i lange rækker tværs over landskabet. Det skyldes, at højene blev lagt langs vejene, for de skulle jo ses. På denne måde kan vi følge de vigtigste transportruter i landet for mere end 3.000 år siden. Nutidens Kongeåvej og ruten ned over Foldingbro mod Ribe ved vi derfor er mere end 3.000 år gammel. Bronzealderfolkets gravhøje viser vejen.
 
Usædvanlig placering
Når gravhøjene følger vejen, følger de som regel også det tørre land. Derfor er det spændende, at vi på en strækning fra Tobøl og mod øst har en del gravhøje, der ligger helt nede ved Kongeådalen. Det er en usædvanlig placering, men de har tydeligvis skulle ses fra vandet. 
 
Hvis gravhøje generelt ligger ved vigtige transportveje, så må disse gravhøje fortælle os, at også Kongeåen var en vigtig transportvej. Man skal ikke overse betydningen af, at netop gravhøjene ved Tobøl hører til de største og rigeste i regionen.
 
Du kan se mere om Skelhøj og de andre gravhøje i området på Museet på Sønderskov.