• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kongeåens Dambrug

Kongeåens Dambrug er et modeldambrug. Dambruget blev omlagt fra traditionelt dambrug til modeldambrug i 2004 som det første i Danmark. 
 
Et modeldambrug bygger på en høj grad af teknologi og et lavt vandforbrug. Typen har en høj grad af recirkulation. 95 procent af vandet bliver genbrugt efter mekanisk og biologisk rensning. Vandindvinding sker ikke fra åen, men fra grundvandet og dræn under produktionsanlægget. Anlægget producerer regnbueørreder i portionsstørrelse. 
 
Kongeåens Dambrug er en videreførelse af et traditionelt dambrug. Den nuværende ejer overtog stedet i 1985. Dengang lå der et stort traditionelt dambrug med 99 gravede damme på stedet. Det var blevet oprettet i 1960'erne. Det havde overtaget Det Junkerske Stemmeværk fra Sønderskov-Tobøl og Lintrup-Hygum vandingsselskaber. 
 
Nyt stemmeværk i beton
Stemmeværket var i dårlig stand ved overtagelse, så i stedet for at reparere det gamle stemmeværk af træ, byggede dambrugsejeren et nyt stemmeværk i beton. Resterne af det gamle stemmeværk kan stadig ses nede i åen. 
 
Dambruget overtog også en del af Sønderskov-Tobøl Vandingskanal, som blev genanvendt til vandindvinding.  
 
Nyt modeldambrug
I 2004 blev der bygget et nyt moderne modeldambrug ved siden af det traditionelle dambrug. Kongeåens Dambrug var det første modeldambrug i Danmark. EU og Fødevarestyrelsen gav tilskud til opførelsen af dambruget. De gamle damme i jorden fungerer i dag som plantelaguner der renser det brugte vand. Her bliver resterne af næringsstofferne optaget i plantevæksten. 
 
Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov