• Dansk
  • English
  • Deutsch

Nielsby

Ved Nielsby løber Føvling Bæk ud i Kongeåen. Området er rigt på historiske levn. Nielsbygårds historie går tilbage til middelalderen. Der hørte en mølle til gården. Møllens stemmeværk lå i Føvling Bæk. Lintrup-Hygum og Sønderskov-Tobøl vandingskanaler løb gennem Nielsby. Et dambrug med stemmeværk i Kongeåen blev omkring 1960 anlagt syd for Nielsbygård.

Nielsbygård
Nielsbygård er en tidligere hovedgård. Den ligger på Kongeåens nordre bred ved Føvling Bæk. Vi hører første gang om gården i 1390. Længe var gården kun en meget lille herregård. Først i 1717 havde Nielsbygård samlet så meget bøndergods, at gården kunne få hovedgårdsrettigheder. Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet gjorde det muligt for ejeren af gården at frasælge bøndergodset og udstykke dele af hovedgårdsjorden. Hovedgården skrumpede i størrelse. I 1946 blev Nielsbygård solgt til Statens Jordlovsudvalg, som udstykkede en del af jorden, mens bygningerne og den  resterende hovedparcel blev solgt samlet til landbrugsdrift.

Enkelte af Nielsbygårds gamle bygninger står stadig, nemlig en økonomibygning fra 1777 og stuehuset fra 1854.  

Nielsby Mølle
Der hørte oprindeligt en vandmølle til Nielsbygård. Den lå ved Føvling Bæk. Det er tvivlsomt om møllen er ligeså gammel som hovedgården. Vi hører første gang om møllen i 1661. Det var da en græsmølle, en lille vandmølle, som kun kunne male om vinteren. Den malede kun korn for hovedgården. I slutningen af 1700-tallet udbyggedes møllen, og den begyndte at male korn for de omkringboende bønder. Ved indgangen til 1800-tallet havde møllen to hjul og tre kværne mod tidligere et hjul og en kværn. I de første årtier af 1800-tallet forbedredes vandføringen og møllen kunne nu male hele året.  Produktionen steg og mølle blev udskilt fra gården. Møllen malede korn for sidste gang i 1937. Billigt elektricitet til drift af kornkværne havde gjort møllen urentabel.

Møllen er i dag revet ned.

Nielsby Dambrug
Nielsby Dambrug blev i 2006 købt af Kongeåens Dambrug. Det var dengang et traditionelt dambrug med jordgravede damme og vandindtag fra et stemmeværk i Kongeåen. To år senere blev det bygget om til et modeldambrug, et recirkulerende dambrug, som genbruger vandet. Vandindvindingen sker ikke længere fra Kongeåen, men fra grundvandet og dræn under produktionsanlægget. De gamle jorddamme anvendes som "plantelaguner" til rensning af vandet. Plantevæksten optager resterne af næringsstoffer i vandet.

Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov