• Dansk
  • English
  • Deutsch

Majflue

- kæber som stødtænder
 
Majfluen er flødefarvet med mørke partier på ryggen. Den har klare vinger med enkelte sorte pletter. Haletrådene er længere end kroppen, og den har store gæller langs ryggen. Kæberne er meget store og rager frem fra munden som et par stødtænder. 
 
Majfluelarven foretrækker større, rene vandløb. Den lever typisk på steder i vandløbet, hvor strømmen er god, og hvor bunden består af grus og sand. 
 
Larven lever nedgravet i bunden af vandløbet i et U-formet rør. Her er den godt beskyttet mod at blive ædt af fisk. Den lever af organisk materiale fra svampe, bakterier, alger og blade, der kommer drivende med strømmen. 
 
Afhængigt af temperatur og fødemængde er larven fra 1 til 3 år om at udvikle sig til voksen majflue. Som andre døgnfluer er den ikke færdigudviklet, når den kommer op af vandet. Den skal gennemgå endnu et hudskifte, før den er voksen. 
 
Søger ind på land
De nyklækkede insekter søger derfor straks på til land, hvor de sætter sig på undersiden af blade for at gennemføre deres forvandling til voksent insekt. 
 
Afhængigt af temperatur og luftfugtighed kan der gå et par dage, før de skifter hud for sidste gang. Efter hudskiftet sidder de og venter på højt, klart, tørt og stille vejr til deres parringsflugt.
 
Et fantastisk skue
Majfluernes parringsflugt er et fantastisk skue. I tusindvis af hanner flyver op til toppen af brinkens elletræer og lader sig falde med vingerne holdt i et V, så de stille synker et stykke ned, før de igen flyver opad. 
 
I løbet af kort tid bliver de opsøgt af parringsvillige hunner, der straks bliver omgivet af bejlere. Efter parringen søger hunnen normalt tilbage i vegetationen, ind til dens æg er modnet. Derefter flyver den ud og lægger æggene på vandoverfladen.
 
Fakta om majfluen
 
Længde: 25 mm
Vingefang: 45-60 mm
 
Klare grønne og gulgrønne farver på kroppen. 
 
Almindelig i større vandløb på Fyn, Sjælland og i Jylland.