• Dansk
  • English
  • Deutsch

Stikmyg

- Den stygge stikker
 
"Myggen den glemte at sige goddag,
først stak den, så drak den
og så stak den af."
 
Skriver Rune T. Kidde i børnebogen ”Hønen i posen”, og det er nok essensen af menneskers bekendtskab med stikmyggen. Er der kommet en myg ind i soveværelset en sommernat, kan dens irriterende summen og forventningen om det kommende blodsugeri godt forhindre en god nattesøvn. Det er myggehunnen der stikker og suger blod, for at få de næringsstoffer, den skal bruge, når den producerer æg.  
 
Myggen har en god lugtesans og kan lugte sit offer på en afstand af 25 m. Myggen tiltrækkes af kuldioxid i vores udåndings­luft, mælkesyre fra huden og dertil 2-300 andre duftstoffer i mindre mængder. Det er velkendt, at myg tiltrækkes mere af nogle mennesker end af andre. Det skyldes, at forskellige mennesker udskiller duftstofferne i forskellig kombination. Myggebalsam indeholde duftstoffer, der blokerer myggens lugtesans og dermed forhindrer den i at opfatte den indsmurte person som et bytte.
 
Stikmyg larve
 
Verdens farligste dyr, også i Danmark?
Selvom myggens stik kan være irriterende, er det i Danmark sjældent farligt at blive stukket af en myg. I troperne kan myg overføre dødelige sygdomme som gul feber og malaria. Den myggeart, der overfører malaria betragtes som verdens farligste dyr. Hvert år dør ca. en halv mil. mennesker af malaria. Her i Danmark findes malariamyggen flere steder.
 
På grund af vores kolde klima er den heldigvis ikke inficeret med den parasit, der giver malaria. Der har tidligere været udbrud af malaria i Danmark, hvor specielt Lolland var ramt. Her blev 40 % af befolkningen ramt af malaria ved en stor epidemi i 1831. Med klimaforandringer med varmere og mere fugtige somre, kan malaria igen komme til Danmark.
 
Stikmyg larve
  
Fakta
Der findes omkring 30 forskellige arter af stikmyg i Danmark. Stikmyg kan blive op til 16 mm og veje op til 2.5 mg De er insekter med 6 ben, et par vinger, en slank krop og lange ben. Alle arter af myggelarver lever i vand. De enkelte arter har deres fortrukne vandområder. Der findes stikmyggelarver, der lever i midlertidige vandsamlinger i skove, i brakvand på strandenge og i søer, grøfter og vandløb. Får man et myggestik om vinteren, er det sikkert den store husmyg, der er på spil. Dens larver udvikler sig i havedamme, og regnvandstønder, og den voksne myg overvintrer i på kølige steder som udhuse og lofter. Der er stikmyg overalt i Danmark.

Stikmyg