• Dansk
  • English
  • Deutsch

Grønåret kålsommerfugl

- Kålsommerfuglen der ikke spiser kål

Grønåret kålsommerfugl er en hvid sommerfugl, der er nært beslægtet med stor og lille kålsommerfugl. Selvom de ligner hinanden meget, er grønåret kålsommerfugl karakteristisk ved, at dens larver ikke lever på dyrkede kålarter. Kål tilhører korsblomstfamilien, og det er også vilde planter fra denne familie, særlig den hvidløgsduftende løgkarse, der er foderplanter for grønåret kålsommerfugl.

Anti-sex middel sikrer mod utroskab

Når en han har parret sig med en hun, vil den gerne sikre sig, at hunnen ikke flirter med andre hanner, før hun har lagt de æg, han har befrugtet. Derfor afgiver hannen en form for anti-sex middel til hunnen ved parringen, som virker seksuelt afskrækkende på andre hanner. Hunnen kan nu lægge sine æg i fred. Når stoffets virkning aftager, og hun igen er attraktiv for andre hanner, kan hun parre sig igen. Hunnen kan parre sig med forskellige hanner og lægge æg op til 4 gange på en sommer. Den sidste generation af sommerfugle overvintrer som pupper, og de kommer ud af puppen i april måned. 

Grønåret kålsommerfugl

Fakta:Grønåret kålsommerfugle har et vingefang 37-53 mm.Grundfarven på vingerne hvid, men arten adskiller sig fra andre kålsommerfugle, ved at bagvingerne har gul underside med grågrønne årer- deraf navnet. Hunnen har 2 sorte pletter på oversiden af hver forvinge. Hannen har i 1. generation ingen vingepletter, og i 2. generation har den en plet på hver forvinge. Ægget er gult, længderibbet og tøndeformet, larven er grøn, og mangler den gule sidestribe som den lille kålsommerfugls larve har. Grønåret kålsommerfugl er almindelig og udbredt i hele landet.


Grønåret kålsommerfugl