• Dansk
  • English
  • Deutsch

Skibelund Efterskole

Skibelund Efterskole blev oprettet i 1874 som Skibelund Friskole. Eleverne kom fra begge sider af Kongeåen. De sønderjyske elever boede på skolen. I 1884 blev det forbudt sønderjyske børn i den skolepligtige alder at gå i skole i Danmark, og Skibelund Friskole blev omdannet til Skibelund Efterskole. 
 
Skolen blev en vigtig brik i den nationale kamp. Her fik unge sønderjyder undervisning i dansk sprog og kultur. Undervisning var en tiltrængt modvægt til den undervisning, som de havde modtaget i den preussiske folkeskole.
 
Tysk i skolerne
Sønderjyske børn blev i 1864 undervist på dansk. I 1867 blev hertugdømmerne en del af det preussiske kongerige, og myndighederne begyndte at interesse sig for undervisningen. 
 
I 1871 blev tysk obligatorisk undervisningsfag i folkeskolerne med seks ugentlige undervisningstimer. Reaktionen udeblev ikke. Dansksindede sønderjyder oprettede friskoler. De tyske myndigheder så ikke med milde øjne på skolerne og deres lærere. Det blev hurtigt meget vanskeligt at drive en dansksindet friskole i Sønderjylland. 
 
Lærer Knud Petersen, som havde ledet en grundtvigsk friskole i Hjerting, så kun en vej ud af vanskelighederne. Skolen måtte flytte nord for grænsen. Forældrene var med på ideen. 
 
Jord blev lejet af Skibelundforeningen, og et beskedent skolehus på seks fag blev opført. Skolen blev en succes, elevtallet steg støt, og skolen blev med jævne mellemrum udvidet. 
 
Dansk sprog og kultur
Vinteren 1883/84 blev det forbudt sønderjyske børn i den skolepligtige alder at gå i skole i Danmark. Tryk avler modtryk og kreative ideer, og Skibelund Friskole blev omdannet til Skibelund Efterskole. 
 
Skibelund Efterskole er Danmarks næstældste efterskole, og den første af de såkaldte grænseefterskoler, hvis vigtigste funktion var at undervise unge sønderjyder i dansk sprog og kultur. 
 
Undervisningen på skolerne var en meget vigtig brik i den nationale kamp. Her lærte de unge sønderjyder fædrelandets kultur at kende, samtidigt med at de lærte at udtrykke sig skriftligt på modersmålet.
 
Litteratur
la Cour Petersen: Skolehjemmet i Skibelund, et Hundredeaarsminde om Georgia la Cour 1844 - 26. dec. - 1944 og Knud Hansen Petersen 1845 - 21. sept. - 1945, Kolding 1946. 
Mikkelsen, Lis: Skolen for livet 1874-1921. Om Skibelund og Skoleforeningen, 2012
 
Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov

Skibelund Krat

Mødestedet Skibelund Krat

Læs om Skibelund Krat - det vigtigste nationale mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen i 1865-1920. 

SkibelundKrat.info