• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hvilehjemmet Bennetgård

I 1936 omdannede Jutta Kloppenborg Skrumsager slægtsgården Bennetgård til et hvilehjem for dansksindede sydslesvigere. Hun arvede i 1921 gården efter sin far, politikeren Jørgen H.N. Skrumsager. 
 
Efterkrigstidens sociale nød gav Jutta Kloppenborg Skrumsager inspirationen til oprettelsen af et rekreationshjem, hvor dansksindede sydslesvigere kunne få sul på kroppen samtidig med, at de bevarede forbindelsen til Danmark og dansk kultur. 
 
Bennetgård har i dag plads til 16 gæster ad gangen. Kun dansksindede sydslesvigere kan komme i betragtning til et 14-dages ophold. 
 
Det er en betingelse, at man tilhører det danske mindretal, er medlem af den danske menighed syd for grænsen samt har et helbredsproblem, som gør, at man har kontakt til Den Danske Sundhedstjeneste eller Den Danske Menighedspleje. Disse to instanser udvælger i fællesskab gæsterne til Bennetgård. 
 
Kampen for danskheden
Fra sin far, Jørgen H. N. Skrumsager, havde Jutta Kloppenborg Skrumsager arvet et stærkt engagement i den nationale kamp.
 
Hun viede som ham sit liv til kampen for danskheden i Slesvig. Hendes engagement for den sønderjyske sag vågnede for alvor under 1. verdenskrig, hvor hun åbnede sit hjem i København for unge sønderjyder på flugt fra tysk militærtjeneste. 
 
Efter våbenhvilen i 1918 tog hun fat på det nationale arbejde. Hun holdt en væld af foredrag, og i 1920 spillede hun en ledende rolle i organiseringen af transporten af stemmeberettigede sønderjyder bosat i Danmark til afstemningsstederne i Sønderjylland. Det skete med skibene Dronning Maud og Dannebrog. 
 
Jutta Skrumsager med mand og barn ombord på "Dronning Maud" på vej til at afgive deres stemme i 1920. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
Jutta Skrumsager med mand og barn ombord på "Dronning Maud" på vej til at afgive deres stemme i 1920.
Foto: Det Kongelige Bibliotek.
 
Hendes væsentligste indsats i kampen for danskheden syd for den nuværende grænse var dog indsamling af penge til og købet af Hotel Holsteinisches Haus i Slesvig i 1922. Hotellet blev efterfølgende ombygget. Resultatet blev Slesvighus, et dansk forsamlingshus, med stor mødesal, kirkesal og bibliotek. I dag ejes Slesvighus af Sydslesvigs Forening og fungerer som et kulturhus for de dansksindede i Slesvig.
  
Litteratur
Johnsen, Axel: Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i Danmark 1920-1940, 2005.
Larsen, Lola Lecius: Bennetgaard – så dansk som i gamle dage. I Historisk årbog for Røddingegnen, 2005. 
Bossen, Jane: Danske huse i Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 1988
 
Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov

Bennetgård