• Dansk
  • English
  • Deutsch

Stridigheder om Møllekrog

Tidligere udgjorde Kongeåen skellet mellem Hjortlund og Jernved sogne, men noget af åen har flyttet sig, så en del af Hjortlunds jorder nu ligger nord for åen. Det har tidligere skabt en del uenighed mellem de lokale lodsejere.

 

Møllekrog tegnet af Knud Søndermark, Jernved.

Møllekrog tegnet af Knud Søndermark, Jernved.

 

Hjortlund sogn nord og syd for Kongeåen

En å er lunefuld som skelmærke. Ved isbrud eller højvande, eller hvis åen bliver stemmet op, kan den selv danne sig et nyt løb. Det skaber problemer for de bønder, der ejer jord omkring åen.

 

I gamle dage fulgte skellet mellem Hjortlund og Jernved sogne Kongeåens forløb, men med tiden har åen flyttet sig. Ingen husker længere præcist, hvor skellet førhen gik, men i dag ligger to af Hjortlund sogns matrikler nord for åen. Det er matrikel 1e fra 1a Brokær og matrikel 10. Omvendt ligger Møllekrog, som tilhører Jernved sogn, i dag syd for åen.

 

Den snu sagfører

For en hundrede år siden – eller måske mere – gjorde nogle mænd fra Jernved krav på et engstykke, som Hjortlunds byfolk benyttede. Hjortlund-mændene ville ikke godvilligt afstå engen, så Jernved-mændene tog en sagfører til hjælp.

 

Hjortlund-mændene mente, at de let selv kunne klare at føre sagen, men sagføreren vandt processen. Bagefter sagde han til bønderne i Hjortlund, at hvis de betalte ham for det, skulle han nok føre en ny proces for dem og få engen tilbage til Hjortlund. Det ville de dog ikke gå med til, og skellet forblev, som det nu var, og som det formentlig også er i dag.

 

Åløbet ved Møllekrog

Omkring 1870 fremsatte ejerne af Møllekrog et forslag om at få åens løb ført inden om denne, så Møllekrog ville komme til at ligge nord for Kongeåen.

 

Ejeren af matrikel 1a havde et engstykke kaldet Riberhus Holm, som før udstykningen var delt mellem matrikel 1a og 2a, begge til Riberhus gårde, deraf navnet. Ejeren af Riberhus Holm modsatte sig dog forslaget om en ændring af åløbet, da hans matrikel derved ville blive halveret. Forslaget faldt, og Møllekrog ligger stadig syd for Kongeåen.

 

Af Truels Truelsen, Hjortlund Sognearkiv

 

Kilder og litteratur

Hjortlund Sognearkiv