• Dansk
  • English
  • Deutsch

Jedsted og Kongeådal

Vilslev sogn går over begge sider af Kongeåen. Syd for åen ligger Jedsted, nord for åen ligger Vilslev. Området fra sogneskellet mod øst og til Kongeådal byder på mange oplevelser, som fortæller om egnens udvikling. 

 

En af de smukke gårde i Jedsted. Foto: Torben Meyer.

En af de smukke gårde i Jedsted. Foto: Torben Meyer.

 

Gredstedbroskibet

Når man følger åens sydbred fra øst, kommer man til sogneskellet mellem Hjortlund og Jedsted lige før jernbanebroen ved Gredstedbro, hvor en lille grøft løber ud i åen. Lidt længere vestpå ved motortrafikvejen ligger sogneskellet mellem Vilslev og Jernved. Det er i dette område, man har fundet planker fra Gredstedbroskibet, som har sejlet på Kongeåen i 600-tallet. Selv om man kun har fundet tre planker – dele af spantet, kølen og stævnen – kan man af dem se, at skibet var fladbundet, så skibet let kunne sejles op ad åen og trækkes på land.

 

Jedsted Mølle

Når man går under motorvejsbroen, kommer man til området ved Jedsted Mølle. Det er et historisk sted, som er nævnt i Valdemars Sejrs jordebog fra 1231. Jordebogen havde blandt andet en optegnelse over kongens gods i Danmark, og her var Jedsted Mølle nævnt.

 

Vandmøllen har været søgt fra både Jedsted og Vilslev, og ind imellem har mølleren været i strid med både præsten i Vilslev og herremanden på Riber Kjærgård, når fæstebønderne hellere ville lade deres korn male i Jedsted end på Kjærgårds mølle, som de havde pligt til.

 

Den gode præst Knud Lang, som udviklede landbruget og sammen med fru Margrethe Rosenørn planlagde fæstebøndernes køb af deres ejendomme sidst i 1786, var udsat for en særdeles ubehagelig møller, som udtalte, at han lige så gerne ville lade sig betjene af rakkeren i Ribe som af præsten. Mølleren skrev endda i kollektbogen: ”Gud velsigne kirken, men Fanden tage præsterne.” Biskop Brorson i Ribe måtte derfor skrive til sine foresatte i hovedstaden og bede dem ”forestille hans kongelige højhed sagen.”

 

Elektricitetsværk og dambrug på Jedsted Mølle

Hans Joachim Fogh var en af Jedsted Mølles mest initiativrige ejere. Han ejede møllen 1839-1877 og opkøbte anselige mængder jord i sognet, som han fik forbedret. Mølleren satte folk til at køre trillebøre med sand fra Jedsted Bjerge og ud i sumpene omkring åen, så området blev dyrkbart og senere anvendeligt til dambrug.

Fra 1910 til 1965 var der elektricitetsværk på Jedsted Mølle. Man brugte åens vandkraft, og mange borgere i sognet fik indlagt strøm. Siden blev vandkraften suppleret med dieselmotorer. I dag er der stadig dambrug på Jedsted Mølle.

 

Jedsted Mølle. Foto: Torben Meyer.

Jedsted Mølle. Foto: Torben Meyer.

 

Jedsted og den berømte salvemager

Efter møllen fortsætter åen nord om Jedsted by, der ligger med åbne tofter ned til åen. Sådan har det været igennem mange hundrede år. Stednavneforskerne regner med, at Jedsted og Gredsted (med endelsen –sted) begge er anlagt før 500-tallet.

 

I Jedsted boede omkring 1600 en kendt salvemager, Therkel Eskildsen. Han var så berømt, at Christian IV bad sin lensmand på Riberhus Slot om at købe opskrifter af ham for 300 rigsdaler. Det var dyrt, men Therkel Eskildsen kunne også lave salver, som helede brækkede lemmer. Ingredienserne omfattede hestemøg og rhinskvin samt afskrab af hjortetak fra en hjort slagen og skudt Bartholomæusaften.

 

Kongeådal

Lige nord for åen ligger området Kongeådal, som forbinder Jedsted og Vilslev. I 1870 blev broen og vejen mellem de to landsbyer bygget, og siden har Kongeådal nærmest fungeret som sognets forretningscenter. Her lå andelsmejeriet og foderstofforeningen, og LokalBrugsen betjener fortsat indbyggerne. Det var også her, Kongeådalskolen blev opført i 1953. Skolen blev nedlagt i 2008.

Foreningslivet trives fortsat, for sportspladsen og spejderhuset bliver stadig brugt.

 

Kongeådal har forenet sognets to største landsbyer, for samarbejdet lykkes bedst, når bygningerne til fællesskabet placeres ligeligt på hver side af åen.

 

Af Roll Præstegaard, Vilslev-Jedsted Sognearkiv

 

Kilder og litteratur

Vilslev Jedsted Sognearkiv