• Dansk
  • English
  • Deutsch

Førstelærer Hermansen

Lærer K. M. Hermansen blev født i Gørding den 9. juni 1890, men størstedelen af sin barndom tilbragte han i Vejen.

I 1911 dimitterede han fra Nørre Nissum Seminarium, og efter nogle år som lærer i Skjern og Tølløse blev han i januar 1920 ansat som førstelærer og kirkesanger i Skodborg.

Mange lærere kom i 1920 til Sønderjylland med et ønske om at være med i genforeningsarbejdet. Mellem dem var Anna og K. M. Hermansen, og de kom i høj grad til at præge sognet. 

Mange interesser
For Hermansen var det et kald at være lærer, men han havde også mange andre interesser. Han beskrev sognets historie, var leder af Hjemstavnskredsen, udarbejdede kartoteker over sognets ejendomme og skrev Skodborgbogen.

Den flittige skolelærer var også med til at oprette Skodborg Frivillige Brandværnsorkester i 1928 og var dirigent for orkesteret i mange år. 

Afsked med lærergerningen
I 1956 tog Hermansen sin afsked som lærer, men blev boende i Skodborg. Det sidste embede, han gav afkald på, var tjenesten i kirken, hvor han helt til nytår 1967 var han kirkesanger og degn.

Den 20. februar 1969 døde fru Hermansen og knap et halvt år senere, den 5. august 1969, døde også lærer Hermansen. Ægteparret ligger begravet på Skodborg Kirkegård.

Hermansens Høj
På 100-års dagen for H. K. Hermansens fødsel blev Hermansens Høj indviet ved Kongeåen. 

Knud Hermansen skrev Søren og Mette bøgerne.

Hermansens søn, Knud Hermansen, som skrev Søren og Mette-bøgerne, havde stiftet Skodborg Kultur- og Miljøfond for overskuddet fra salget af bøgerne. Fonden købte den smukke høj ved Kongeåen og gav den navnet Hermansen Høj.