• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kro og hotel i Gredstedbro

Kroen blev oprettet af toldkontrolløren ved Gredstedbro, som på den måde kunne tjene på de sultne og tørstige rejsende, mens de ventede på toldpapirerne.

Rejsegilde ved Gredstedbro Hotel 1905. Foto: Jernved Sognearkiv.
Rejsegilde ved Hotel Gredstedbro i 1905. Foto: Jernved Sognearkiv.

Toldsted og kro
Gredstedbro toldsted blev oprettet i 1571. Når der kom en stor drift kvæg, kunne det let tage et par dage, inden der var betalt udførselstold. Man skulle til Ribe med toldpapirerne og tilbage igen, og i den tid var der naturligvis brug for både plads og forplejning til folk og fæ. Det problem må man formode blev løst ved, at bonden, der var blevet ansat som toldkontrollør, også tillagde sig en slags krovirksomhed.

Første gang, kroen blev omtalt på skrift, var i en præsteindberetning i 1651, hvor der står: ”I Gredstedbro et krohus, som er kongens”. På det tidspunkt blev kroen og toldstedet bestyret af Jørgen Lassen. Landsbyen hed Gredsted, og kroen hed Gredstedbro. Først i 1887 blev Gredstedbro det officielle bynavn.

Kroen bliver til hotel
I 1857 blev kroen købt af Johannes Clausen, hvis søn, Marius, overtog den i 1896. Det var hans mening at drive kroen videre i faderens ånd, men det gik ikke så godt. Dels var kroen efterhånden blevet noget nedslidt og trængte til renovering, og dels var der i 1875 kommet jernbane mellem Bramming og Ribe med Gredsted station som eneste stoppested mellem de to byer.

Alt dette medførte, at der måtte tænkes nyt, så i 1905 besluttede Marius Clausen sig for at nedrive den gamle kro og bygge en helt ny på den nuværende grund nord for Vilslevvejen.

Til kroen hørte en del landbrugsjord, og Marius var i virkeligheden mere landmand end kromand, så han skaffede sig en forpagter til krodriften og tog så selv hånd om landbruget. Jorden dyrkede han, men han begyndte også at sælge ud til byggegrunde, hvilket der var brug for nu efter jernbanens og stationens indtog i byen. Desuden forærede han en grund til brugsforeningen i 1903 og grunden til Gredstedbro Kirke, der blev indviet i 1925.

Hotel Gredstedbro ca. 1910. Foto: Jernved Sognearkiv.
Hotel Gredstedbro ca. 1910. Laden til højre for hotellet blev senere revet ned. Foto: Jernved Sognearkiv.

Kroen ved Broen
Marius Clausens nye kro blev til Gredstedbro Hotel, som fra 1917 til 1963 var afholdshotel. I 1918 fik hotellets forpagter, N.C. Andersen, lyst til at prøve noget nyt og købte hotel i Ribe. Det medførte, at Marius Clausen måtte ansætte en ny forpagter, og i den anledning skulle han også søge om ny spiritusbevilling. Sådan var reglerne altså dengang.

Der var imidlertid sket det i den mellemliggende tid, at Indre Mission havde fået magt i mange samfund, også i Jernved, hvor sognerådet pure nægtede at give Clausen en bevilling. Det kunne han ikke leve med, hvorefter han solgte hotellet og købte en grund lige syd for Kongeåen i Hjortlund sogn, hvor man var mere medgørlig med hensyn til spiritus. Han byggede her Kroen ved Broen blot et par hundrede meter fra Gredstedbro Hotel og fik sin spiritusbevilling.

Dragoner foran hotellet under 1. Verdenskrig. Foto: Jernved Sognearkiv.
Dragoner foran Hotel Gredstedbro under 1. Verdenskrig. Foto: Jernved Sognearkiv.

Af Ole Steinmeier, Jernved Sognearkiv

Kilder og litteratur
H. N. Skade: Gredstedbro ved Kongeåen, Historisk Samfund for Ribe Amt 1968.
Jernved Sognearkiv