• Dansk
  • English
  • Deutsch

Lav/bidende ranunkel

- mest kendt som smørblomst
 
Ranunkel er nok mest kendt under navnet smørblomst. Ranunklens kronblade er nemlig gule som smør. 
 
De to almindeligste ranunkel-arter i engene langs Kongeåen er lav ranunkel og bidende ranunkel. 
 
Lav ranunkel vokser på kulturprægede enge, mens bidende ranunkel vokser på naturlige enge. 
 
De fleste arter ranunkel indeholder et giftstof, der får græssende dyr til at lade planten stå. Giftindholdet i planten er størst, når den blomstrer, og det bliver uskadeligt ved tørring. Hø, der indeholder ranunkel, er derfor ikke giftigt.
 
 
Fakta om lav ranunkel
 
Højde: 10-50 cm
 
Blomstrer i maj, juni og juli. Vokser på næringsrig bund og findes både i enge, skove, haver, langs grøfter og på agerjord. 
 
Bladene er hårede med stilket midterafsnit. Blomsterne er 2-3 cm brede og glinsende gule. 
 
Meget almindelig i hele landet.
 
 
Fakta om bidende ranunkel
 
Højde: 10-60 cm
 
Blomstrer i maj, juni og juli. Vokser på fugtig bund i enge, overdrev og krat. 
 
Stængel med mange, op til 2,5 cm brede, smørgule blomster. 
 
Almindelig i hele landet.