• Dansk
  • English
  • Deutsch

Isfugl

- det turkisblå superlyn 
  
Isfuglen er Danmarks mest farvestrålende fugl. Navnet kommer af det tyske ’Eisvogel’, der betyder jernfugl. Navnet henviser til isfuglens metalglinsende, turkisblå farver.
  
Isfuglen er ret sky, og den kan være svær at få øje på. Er du heldig, kan du se den som en lysende blå og rød streg, der suser hen over vandoverfladen. 
 
Isfuglen lever ved klare åer og bække. Den bygger rede i en brink ved vandløbet, hvor den graver en tunnel op til 1 meter ind i brinken.
 
Styrtdykker fra en gren
Fisk og vandinsekter er dens foretrukne føde. Den fanger sit bytte ved at styrtdykke fra en gren, der hænger ud over vandet. Selvom den selv kun er cirka 15 cm lang, kan den fange fisk med en længde på op til 10 cm.
 
Der findes cirka 300 par ynglende isfugle i Danmark. 
 
 
 
Fakta om isfuglen
 
Højde 16 cm
Vingefang 25 cm
 
Lysende, turkisblå overside og orangerød underside. Blågrønne vinger og hvid halsstribe.
 
Ret sjælden ynglefugl i Danmark. Mest almindelig i Midt- og Østjylland.

Isfugl, Foto: Jan Skriver