• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hjejle

- Hjejlen, heden og håbløsheden
 
I 1800 tallet var størstedelen af Jylland dækket af hede. Udtrykket ”Det mørke Jylland” stammer sikker fra denne periode, hvor de vidtstrakte mørkebrune lyngheder dominerede landskabet. Det var også i denne periode at hjejlen havde sin storhedstid. Den er karakterfugl for det øde og træløse landskab, hvor den trives bedst i områder med lav lyngvegetation. Også hjejlens ensformige langtrukne fløjt ”plu-i-vii” blev hedens lyd. Store danske digtere som Jeppe Aakær, Johannes V. Jensen, N.F.S. Grundtvig og St. St. Blicher har alle beskrevet hjejlens vemodige fløjt i tekster og digte. På den tid var heden et vildt, øde, fattigt og ensomt sted, hvilket særligt giver sig udtryk i denne tekst om hjejlen af S.H.A. Rambusch: ”Klædt i hedens farver, sort som lyngskjolden, grågul som rensdyrlavet, skidengrøn som visnende græs, står den derude på sin ensomme knold og synger ud af et tungsind så dybt og ægte som hos oldtidens munke. Aldrig klinger håbløsheden forståeligere til os end gennem hjejlens fløjten over Jyllands hede.”  Med opdyrkningen af heden, der tog fart i slutningen af 1800-tallet, forsvandt tilsyneladende både hjejlen, heden og håbløsheden ud af den danske digtning.  I dag er hjejlen næsten forsvundet som dansk ynglefugl, hvor den senest er registreret ynglende med et enkelt par på Borris Hede og et par i Hanstedreservatet i Thy. 
 
Hjejle, © Biopix N Sloth
 
Trækkende hjejler i vibe-flokke
Som trækfugl kan man træffe hjejlen i store flokke på græs og pløjemarker, hvor den gerne ses sammen med viber. En stor andel af Europas bestand af hjejler trækker gennem Vestjylland på rejsen til over­vintrings­­områderne i Vest-og Sydeuropa. Særligt i Vadehavsområdet er hjejlen hyppig som trækfugl og her kan tælles over 50.000 fugle.
 
Fakta
Hjejlen er en smuk vadefugl der i yngletiden har en sort underside og ansigt. Ryggen er broget i gyldenbrune farver. Den kan forveksles med den nærtbeslægtede strandhjejle, der også er sort på undersiden, men har sort og hvidspættet overside. Hjejlen er 27 cm lang og har et vingefang på 67-76 cm. Den lever af insekter, orme, snegle og bær. Hjejlen yngler i Europa på Island, i Storbritannien, Skandinavien og de Baltiske lande.

Hjejle, © Biopix SD Lund